Karam Kriya

Court of Karam Kriya

Karam Kriya - Toegepaste numerologie - is een uitzonderlijke techniek om verandering teweeg te brengen. Karam Kriya werkt met de universele archetypen van cijfers om inzicht te krijgen in persoonlijke, professionele en spirituele gezondheid.

Karam Kriya is geinsireerd op de leer van Yogi Bhajan (Meester in de Kundalini Yoga) en ontwikkeld door Shiv Charan Singh. Het is een holistisch systeem dat gebruik maakt van toegepaste numerologie. Je geboortedatum geeft bijvoorbeeld duidelijkheid met betrekking tot patronen die er bestaan in je leven, je karma. Karam Kriya is een wetenschappelijke benadering om de invloed van de wet van karma in je leven te begrijpen en daarmee inzicht te verschaffen in je verleden.
Zodra je verleden transparant begint te worden, kun je veranderingen in je acties en geloofsstructuren aanbrengen die je helpen een levensverhaal te creeren dat je naar je werkelijke bestemming voert. Het is deze wetenschap die je in contact brengt met de formule die aan jouw bestaan ten grondslag ligt. Hierdoor kun je tijd en energie gebruiken voordat deze jou gebruiken; je geeft zelf vorm aan je leven zodat je mogelijkheden creeert en benut.

Karam = Structuren die ons door de tijd voeren met herhaling als enige effect.

Kriya = Het voltooien van deze structuren en het creeren van Dharmische structuren. Dit zijn voertuigen van bewustzijn die tijd gebruiken om aan tijd voorbij te gaan (Dharma = rechtvaardig leven)

Shiv Charan Singh

The founding director of the training is Shiv Charan Singh; an outstanding spiritual teacher who runs the Karam Kriya School in North London .

Shiv Charan's interest in the link between the concrete physical and abstract spiritual aspects of life led him through a thorough study of Kundalini Yoga philosophy and practice and into several counselling courses culminating with a degree in humanities, as well as independently studying a number of different approaches to physical, mental and spiritual health. In time he began to integrate these studies with the study of Applied Numerology [the first and last language, common to all] and brought it together in a way of working with others through healing conversations.

As a spiritual teacher and trained counsellor, Shiv Charan offers profoundly transformative individual consultations. In 2002 he has started a challenging 3-year training in Karam Kriya consultancy in England, France, Germany, Italy and Russia.

This training offers students the opportunity to learn about communication and relationship. First by examining the nature of the mind in order to render it transparent. Then by an in-depth exploration of the five universal voices that speak in everyone. It is a challenging course that calls on the students motivation and willingness to self-initiate into an accelerated learning process.