Privacy beleid

Cherdi Kala Yoga Gegevensbeschermingsbeleid en Privacykennisgeving

Laatste update: 24 mei 2018

Functionaris voor gegevensbescherming:
Hari Krishan Singh (M.C.J. de Hommel)
Laar 52
5674RD Nuenen
Nederland
E-mail: harikrishan (at) cherdikala.eu
Tel: +31 (0)6 4143 0887


Introductie: GDPR (AVG in Nederland)

De nieuwe AVG (Algemene gegevensbescherming) of GDPR (General Data Protection Regulations) is een wetgeving die op 25 mei 2018 in werking treedt en waarin Europa regels vaststelt voor bedrijven over hoe om te gaan met de gegevens van klanten.

We willen graag in alle openheid rapporteren welk soort gegevens Cherdi Kala Yoga bewaart; hoe deze gegevens worden opgeslagen en hoe lang ze worden opgeslagen.

Cookies en IP-adressen verzameld door deze website.

We kunnen informatie over u opslaan met behulp van cookies (dit zijn bestanden die door ons naar uw computer of een ander toegangsapparaat zijn verzonden) die wij kunnen raadplegen wanneer u onze site in de toekomst bezoekt. We kunnen ook het IP-adres van uw apparaat verzamelen als onderdeel van de basisfunctionaliteit van deze website. We doen dit om de website goed te laten functioneren en om anonieme informatie te verzamelen over hoe deze website wordt gebruikt, via Google Analytics.

Meer informatie over Google Analytics: https://www.google.com/intl/en_uk/analytics/#?modal_active=none

Als u wilt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden gebruikt, kunt u zich afmelden door deze browser-add-on te gebruiken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Als u wilt stoppen met het gebruik van cookies of het gebruik ervan in uw browser wilt regelen, kunt u eenvoudig de instellingen van uw browser voor cookies raadplegen. Meer informatie over hoe u dat kunt doen vindt u op de website All About Cookies (https://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/) of op de website van de Information Commissioner (https://ico.org.uk/for-the-public/online/cookies/).

Houd er rekening mee dat u door het verwijderen van onze cookies of het uitschakelen van toekomstige cookies mogelijk geen toegang krijgt tot bepaalde gebieden of functies van onze site.

Links naar andere websites.

Cherdi Kala Yoga kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de praktijken van websites gelinkt aan of van Cherdi Kala Yoga (op de 'links'-pagina of ergens anders op onze site), noch de informatie of inhoud die erin is vervat. Houd er rekening mee dat wanneer u een link gebruikt om van www.cherdikala.eu naar een andere website te gaan, onze Privacyverklaring niet langer van kracht is. Uw browsen en interactie op een andere website (inclusief die met een link op onze website) is onderworpen aan het eigen beleid van die website. Lees dit beleid door voordat u doorgaat.

Persoonlijke klantgegevens: welke gegevens worden verzameld en bewaard, hoe worden deze bewaard en hoe lang worden ze bewaard?

Bepaalde persoonlijke gegevens worden verzameld door Cherdi Kala Yoga op het moment van registratie voor een lerarenopleiding, workshop of consult. Dit is bedoeld om aan de criteria van het onze verzekering te voldoen, evenals voor uw gezondheid en veiligheid tijdens uw yogapraktijk, training of consult. Gezondheidsinformatie wordt ook gebruikt om sessies aan te passen aan uw individuele behoeften.

Alle informatie verzameld door Cherdi Kala Yoga tijdens het boekingsproces of verstrekt door een klant op een ander tijdstip, wordt als vertrouwelijk behandeld en zal niet worden gedeeld met een derde partij. Drie uitzonderingen op het delen van informatie worden gemaakt:

Kundalini Research Institute (KRI: http://kundaliniresearchinstitute.org/) is de centrale Kundalini Yoga-organisatie die de certificaten uitgeeft en krijgt uw: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum om u te kunnen registreren. IKYTA (International Kundalini Yoga Teacher’s Association: https://www.ikyta.org/) zal deze informatie ook ontvangen.
Contactinformatie voor noodgevallen wordt uitsluitend verzameld voor gebruik in geval van nood. In dat geval kan Cherdi Kala Yoga contact met uw naaste familie opnemen of deze informatie aan de hulpdiensten verstrekken.
Gast trainers worden op de hoogte gehouden van belangrijke gezondheidsinformatie en de contactgegevens voor noodgevallen worden met hen gedeeld.

U kunt uw accountinformatie bijwerken of corrigeren, uw gegevens wijzigen, bekijken hoe ze worden gebruikt of hun teruggave vragen, door contact met mij op te nemen via e-mail of telefoon (de contactgegevens vindt u bovenaan de pagina).

U mag natuurlijk weigeren om persoonlijk identificeerbare informatie aan Cherdi Kala Yoga te verstrekken, in welk geval Cherdi Kala Yoga mogelijk niet in staat is om bepaalde diensten aan u te verlenen.

Hieronder rapporteer ik in alle transparantie welk soort gegevens Cherdi Kala Yoga bewaart; hoe deze gegevens worden opgeslagen en hoe lang ze worden opgeslagen.

Cherdi Kala Yoga houdt:

• een register van alle aangeboden trainingen met vermelding van wie heeft deelgenomen (voor- en achternaam, adres, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer), hoeveel elke persoon heeft betaald en of zij een certificaat hebben ontvangen. Deze registers worden opgeslagen in met wachtwoord beveiligde mappen in een beveiligde cloud en geback-upt op een externe harde schijf.
• een formulier met medische details voor alle mensen die zich hebben aangemeld voor een training. Dit formulier bevat: gezondheidsinformatie en medische details (voorgeschiedenis van letsels, ziektes, zwangerschappen, ...; het gebruik van voorgeschreven of recreatieve drugs, ...). Als u dit formulier alleen op papier hebt ingevuld en NIET per e-mail hebt verstuurd, maar hebt overhandigd in de klas, wordt het papieren formulier opgeslagen in een afgesloten metalen beveiligde archiefkast op een veilige plaats, om het te beschermen tegen diefstal of brand. Als u dit formulier handmatig of op de computer hebt ingevuld en hebt gemaild naar Cherdi Kala Yoga, wordt het opgeslagen in een met een wachtwoord beveiligde map in een beveiligde cloudomgeving en opgeslagen op een harde schijf.
• E-mails of berichten via Facebook Messenger of WhatsApp die u in het verleden hebt verzonden en die enige soort gegevens bevatten, worden ook met uiterste zorg behandeld voor uw privacy. Bekijk het gegevensbeleid van Facebook en FB Messenger: https://www.facebook.com/about/privacy/update en WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/?lang=en#key-updates
• De driemaandelijkse nieuwsbrief van Cherdi Kala Yoga en e-mails over direct marketing die u informeren over nieuwe, toekomstige of alternatieve diensten die we aanbieden, worden verstuurd via het veilige, GDPR/AVG-compliant, op rechten gebaseerde e-mailsysteem genaamd MailChimp (zie hun Privacybeleid op www.mailchimp.com). Op het MailChimp-platform wordt een lijst met abonnees van deze service bijgehouden, bestaande uit: voor- en achternaam, weergavenaam (die uw spirituele naam zou kunnen zijn als u er een hebt opgegeven), e-mailadres, land waarin u woont (en optioneel adres als je wilt dat dat wordt opgeslagen). U kunt uw voorkeuren of afmelding op elk moment wijzigen; elke nieuwsbrief die wordt verzonden bevat duidelijke opties om dit te doen.

De gegevens worden bewaard voor een tijdsduur van:

Volgens de wettelijke verplichting (verzekeringsmaatschappij en belastingbepalingen) en KRI-conformiteit, worden de gegevens zeven jaar bewaard nadat een klant voor de laatste keer een service heeft gebruikt.

U hebt op elk moment het recht om uw gegevens terug te vragen of te worden vergeten. In deze gevallen heb ik een wettelijke verplichting om een ??deel van uw gegevens (voor belasting- en verzekeringsverplichtingen) te bewaren, maar alle andere gegevens kunnen vervolgens aan u worden geretourneerd of worden versnipperd.

Hoe gebruik ik uw contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer):

Op het registratieformulier dat u op het moment van boeking hebt verzonden, wordt u gevraagd om uw contactgegevens op te geven. Daarna wordt u ook gevraagd om een ??disclaimer te tekenen. Daarbij stemt u ermee in dat uw e-mailadres en telefoonnummer door Cherdi Kala Yoga worden gebruikt om u op de hoogte te houden van updates die direct betrekking hebben op de service die u hebt geboekt. Ik zal ook uw contactgegevens gebruiken om met u in contact te treden als u op een schriftelijke of digitale manier hebt geregistreerd voor een training of andere service maar nog geen boekingsbetaling hebt gedaan, zodat ik de deelnemeraantallen voor een training of workshop kan bevestigen.

U hebt natuurlijk het recht om te weigeren om uw e-mail en / of telefoonnummer in te dienen, wat in sommige gevallen kan betekenen dat ik niet in staat ben om:
• bepaalde diensten aan u verlenen.
• contact met u op te nemen in geval van last-minute wijzigingen of annuleringen.
• u te informeren of een wachtlijst-plaats beschikbaar is geworden.

Registraties kunnen door u altijd worden gedaan via e-mail of via een telefoongesprek.

Wijzigingen in onze privacyverklaring en hoe wij u op de hoogte brengen:

Cherdi Kala Yoga kan van tijd tot tijd haar Privacykennisgeving bijwerken, en daarom zou u dit bericht idealiter periodiek moeten herzien. Wanneer we de melding op een materiële manier wijzigen, werken we de 'laatst gewijzigde' datum bij aan de bovenkant van deze Privacykennisgeving. Wijzigingen in deze privacykennisgeving zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze pagina worden geplaatst. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, de praktijken van deze website of uw omgang met deze website, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (contactgegevens vindt u bovenaan deze pagina).

Als er een wijziging optreedt in de privacykennisgevingen van Cherdi Kala Yoga of in de manier waarop wij uw gegevens gebruiken, zullen wij contact met u opnemen via e-mailnotificatie, schriftelijke of papieren kennisgeving of door middel van opvallende plaatsing van de kennisgeving op onze socialemediakanalen en nieuwsbrieven. We behouden ons het recht voor om de vorm en middelen te bepalen om deze meldingen aan u te verstrekken. Houd er rekening mee dat je mogelijk hebt gekozen voor bepaalde manieren van kennisgeving zoals beschreven in deze Privacykennisgeving (bijvoorbeeld nieuwsbrieven) of dat je onze sociale mediakanalen misschien niet bekijkt. U kunt echter altijd de nieuwste versie van onze Privacyverklaring op deze webpagina vinden.

Als u op enig moment meent dat er een probleem is met de manier waarop Cherdi Kala Yoga met uw gegevens omgaat, dan kunt u contact opnemen met de A.P (Autoriteit Persoonsgegevens, het Nederlandse ICO - Information Commissioner's Office) via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Jou rechten:

Wet op de gegevensbescherming houdt in dat u als klant of cliënt over uitgebreide rechten beschikt met betrekking tot het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw gegevens.
In het kader van de AVG (Algemene gegevensbescherming) of GDPR (General Data Protection Regulations) beschikt u als individu over uw rechten ten aanzien van uw gegevens:

1. Het recht op informatie
2. Het recht op toegang
3. Het recht op rectificatie
4. Het recht om te wissen
5. Het recht om de verwerking te beperken
6. Het recht op gegevensportabiliteit
7. Het recht om bezwaar aan te tekenen
8. Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Wilt u meer weten over deze rechten, of wilt u een overtreding hiervan melden, dan kunt u contact opnemen met de A.P (Autoriteit Persoonsgegevens) of ICO (Information Commissioners Office):

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/